Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Bài giảng tương tác điện tử - Bé tìm hiểu về ngày hội 22/12

Bài giảng tương tác điện tử bé tìm hiểu về ngày hội. Ngày 22/12 không chỉ đơn thuần là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà nó đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân của nước chúng ta. 

Đối với toàn thể nhân dân Việt Nam đây là một ngày kỷ niêm thật nhiều ý nghĩa. Ngày quân đội nhân dân Việt Nam trở thành ngày lễ lớn của nước ta. Đây là ngày lễ để mọi người chúng ta tưởng nhớ về những người có công giành nươc và giữ nước để chúng ta có được nền độc lập như ngày hôm nay.


Bài giảng tương tác điện tử bé tìm hiểu về ngày hội
Bài giảng tương tác điện tử về ngày lễ hội

Nhằm để cho các bé nhi đồng nhận thức được ngày lễ lớn này của nước ta. Chúng tôi đã biên soạn và gửi đến các giáo viên bảng tương tác điện tử về ngày hội này, để giáo viên truyền thụ đen các em nhỏ.
Thông qua hình ảnh chú bộ đội được thiết kế sinh động và trực quan, cùng với lời giảng thân thương của các thầy cô đối với em nhỏ.Chúng tôi in tưởng rằng bài giảng này sẽ mang lại hiệu quả to lớn đối với các em. Các em nhỏ sẽ dễ dàng khắt sâu và ghi nhớ ý nghĩa về ngày hội 22/12 – Ngày Quốc Phòng Toàn Dân.

1 nhận xét: