Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Bài giảng tương tác điện tử an toàn cho bé


Bài giảng tương tác điện tử an toàn cho bé đây là bài giảng được thiết kế riêng dành cho các bé ở lớp mẫu giáo, để các em nhỏ có thể sớm làm quen được với các công cụ học tập hiện đại.


Các bài giáo án mà chúng tôi thiết kế ở đây là dành cho các nhà trẻ do đó các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi đó. bài học rất đơn giản và rất dễ để thao tác.

 Bài giảng tương tác điện tử an toàn cho bé
Bài giảng tương tác điện tử an toàn cho bé
Hoạt động 1: Bé học qua tranh ảnh
  • Ở bài học này bé sẽ chủ yếu tương tác với hình ảnh liên quan đến an toàn trong cuộc sống hằng ngày.
  • Giáo viên sẽ đưa ra các ảnh an toàn và không an toàn để bé nhận biết.

Hoạt động 2: Chon đúng
  • Trong bài học này, các bé sẽ được xem những bức ảnh về sự an toàn và ngược lại, sau đó làm theo lời của cô giáo
Hoạt động 3: Chọn số
  • Ở bài học nay bé sẽ biết được sự nguy hiểm của một số vật dụng hằng ngày.
  • Hướng dẫn bé nghe theo chỉ định của người lớn và cũng cố lại kiến thức đã học.
  • Bài giảng tương tác điện tử cho bé.

Cám ơn bạn đã đọc

1 nhận xét: