Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Bài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọc

Bài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọc được chúng tôi sưu tầm và chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện lại. Đây chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu dụng bên trong Thầy/Cô dạy  Môn Vật Lý  tham khảo.

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo cho bài giảng:

Bài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọcBài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọc

Bài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọc

Bài giảng tương tác môn Vật Lý 6 với chủ đề ròng rọc
- Kiến thức

+Trả lời được câu hỏi: Khối lượng riêng của một chất là gì?

+ Sử dụng được công thức m = D x V để tính khối lượng của một vật.

+ Dùng được bảng số liệu để tra cứu khối lượng riêng của các chất.

Bài giảng liên quan tại đây.

- Khả năng

+ Biết vận dụng được công thức m = D.V để làm bài tập đơn giản .

- Thái độ

+ Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học.

Tải bài giảng ActivInspire này về máy tính để xem vừa đủ và cụ thể .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét